സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് ഒരു കോവിഡ് മരണം റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു : മരിച്ചത് വയനാട് സ്വദേശി

സ്വന്തം ലേഖകന്‍