സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 608 പേര്‍ക്ക് കൊറോണ 396 പേര്‍ക്ക് സമ്പർക്കത്തിലൂടെ