സംസ്ഥാനത്ത് 301 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ് ; 90 പേര്‍ക്ക് സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെ രോഗം