തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയില്‍ 22 പേര്‍ക്ക് സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെ കോവിഡ്