പബ്ജി ഗെയിം പാകിസ്താനില്‍ താത്കാലികമായി നിരോധിച്ചു