സിവില്‍ പൊലീസ് ഓഫീസര്‍ നിയമനം ;റാങ്ക് പട്ടികയിലുള്ളവര്‍ അനിശ്ചിത കാല സമരം ആരംഭിച്ചു

സ്വന്തം ലേഖകന്‍

Jun 22, 2020 Mon 12:56 PM

തിരുവനതപുരം : സിവില്‍ പൊലീസ് ഓഫീസര്‍ തസ്തികയിലേക്ക് വേണ്ട നിയമനങ്ങള്‍ നടത്തുന്നില്ലെന്ന് ആരോപി