കോട്ടയത്തെ വിദ്യാര്‍ഥിനിയുടെ ആത്മഹത്യ: കോളജിനെതിരെ ബന്ധുക്കൾ പൊലീസിൽ പരാതി നൽകി