വിമാന ടിക്കറ്റിന്റെയും റെയില്‍വെ ടിക്കറ്റിന്റെയും പേരില്‍ കൊള്ളയടിക്കുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കണം : രമേശ് ചെന്നിത്തല