വെടിയുണ്ടകൾ വഴിയരികിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയ സംഭവം; നിർണായക സൂചനകൾ ലഭിച്ചതായി ഡിജിപി

സ്വലേ

Feb 23, 2020 Sun 02:40 PM

കൊല്ലം ജില്ലയിലെ കുളത്തൂപ്പുഴയിൽ നിന്ന് വെടിയുണ്ടകൾ കണ്ടെത്തിയ സംഭവത