ദേശീയ തലത്തിൽ പോസ്റ്റൽ വോട്ടിലും എൻ ഡി എ ലീഡ് ചെയ്യുന്നു

സ്വ ലേ

May 23, 2019 Thu 05:08 PM

പോസ്റ്റൽ വോട്ടെണ്ണൽ പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ ദേശീയ തലത്തിൽ എൻ ഡി എ ലീഡ് ചെയ്യുന്നു. മോഡി തരംഗം വീണ്ടും അലയടിക്കുന്ന സാഹചര്യമാണ് വോട്ടെണ്ണുമ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്.എൻ ഡി എ 287 , യു പി എ 125 , മറ്റു പാർട്ടികൾ 119  എന്നീ നിലയിൽ  ലീഡ് ചെയ്യുന്നു 

  • HASH TAGS
  • #Election