സ്വര്‍ണവില കുറഞ്ഞു ; പവന്റെ വില 33,320 രൂപ

 സ്വര്‍ണവില കുറഞ്ഞു ; പവന്റെ വില 33,320 രൂപ

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വര്‍ണവില കുറഞ്ഞു .ഇന്ന് ഒരു പവന്‍ സ്വര്‍ണത്തിന് 280 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ പവന്റെ വില 33,320 രൂപയായി. 4165 രൂപയാണ് ഗ്രാമിന്റെവില. 33,600 രൂപയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞദിവസം പവന്റെ വില.

 

Related News