മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ നിന്നും വിദേശത്തില്‍ നിന്നും വരുന്നവര്‍ക്ക് ആര്‍ടി‌പി‌സിആര്‍ നിര്‍ബന്ധം: നിയന്ത്രണം ശക്തമാക്കി കേരളം

 മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ നിന്നും വിദേശത്തില്‍ നിന്നും വരുന്നവര്‍ക്ക് ആര്‍ടി‌പി‌സിആര്‍ നിര്‍ബന്ധം: നിയന്ത്രണം ശക്തമാക്കി കേരളം

തിരുവനന്തപുരം: കൊറോണ വ്യാപനം രൂക്ഷമാകുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ കേരളവും നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ ശക്തമാക്കുന്നു. മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ നിന്നും വിദേശത്തില്‍ നിന്നും കേരളത്തില്‍ എത്തുന്നവര്‍ക്ക് ആര്‍ടി‌പി‌സിആര്‍ ടെസ്റ്റ് നിര്‍ബന്ധമാക്കി.

സംസ്ഥാനത്ത് എത്തി 14 ദിവസത്തിനകം ആര്‍ടി‌പി‌സിആര്‍ ടെസ്റ്റ് നടത്തണം. ആന്റിജന്‍ ടെസ്റ്റ് നെഗറ്റീവ് ആയവര്‍ക്കും ഇത് ബാധകമാണ്.

Related News